FORMULARZ KONTAKTOWY

Dodaj załącznik (max. 2MB)
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celu nawiązania ze mną przez OCEANIC S.A. kontaktu, w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i przeniesienia danych.

Administratorem jest OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdują się tutaj.

Oceanic S.A.
ul. Łokietka 58
81-736 Sopot

Tel.: 58 550 88 00
Fax: 58 550 88 84
Email: oceanic@oceanic.com.pl

OCEANIC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KR 0000317546,
NIP 585–144–44–49, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.00 zł, opłacony w całości.